ขอเชิญร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

เปิดอ่าน 39

ขอเชิญร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 
หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย