ขอเชิญชวนส่งคลิปเข้าร่วมประกวดในโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”

เปิดอ่าน 18

ขอเชิญชวนส่งคลิปเข้าร่วมประกวดในโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” 

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวมกับโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ด้วยการจัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “บอกรักโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก…บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที โดยแบ่งประเภทการประกวด ประกอบด้วย
1. ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
2. ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
3. ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี
ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.นวัตกรรมรักษ์http://xn--12c5e0d.com/ หรือ โทร.092-714-7818 ทั้งนี้ คลิปที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565