เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ (หมู่ที่ 1-7) สมัครเข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดอ่าน 16

เทศบาลตำบลเนินพระ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ (หมู่ที่ 1-7)
สมัครเข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ" ประจำปีงบประมาณ 2565